Kroužky

zavřít
M-team / Aerobic / Agnesky
 

M-team / Aerobic / Agnesky

Den a hodina
středa 17:30 - 19:00 hodin
Délka lekce 90 minut
Věk 10 - 12 let
Pokročilost mírně pokročilí, pokročilí
Cena 1. pololetí1 200 Kč
2. pololetí1 200 Kč
školní rok
Výuka skupinová
Místo
DDM JM, Květnového vítězství - Sál
Kontakt Monika Šemberová, 778 525 145, semberova@ddmjm.cz
Lektor Monika Šemberová, 778 525 145, semberova@ddmjm.cz
Volná místa 0
Nutné znalosti

● talentová zkouška před zařazením do skupiny

Nutné vybavení

● sportovní oděv
● sportovní obuv (světlá podrážka)
● pití

Poznámka

● Výběrová a soutěžní skupina.
● Přihlášení do kroužku je možné pouze přes kontaktní osobu, která je uvedena výše.
● Děvčata na hodinu nesmí nosit šperky, velké visací náušnice – předměty, které by překážely nebo by byly nebezpečné při pohybu !!!

Variabilní symbol 0402

Výchovně-vzdělávací cíle

● rozvíjet základní pohybové vlastnosti
● dbát na správné držení těla
● vést děti ke zdravé soutěživosti
● naučit děti přizpůsobit se v kolektivu vrstevníků
socializace v kolektivu
● naučit se respektovat jinou než rodičovskou autoritu

Obsah

● tento kroužek je přípravkou na tým, který se bude zůčastňovat soutěží
● skupina se specializuje na cvičení na stepech
● seznámení se základními kroky, prvky aerobiku
● formou jednoduchých vazeb - choreografií si děvčata procvičí kroky s tanečními prvky např. i zumby
● zvyšování fyzické kondice,
● učí se základům gymnastických dovedností 
● cvičení za doprovodu hudební nahrávky /rozvoj citu pro rytmus/
● využití nářadí a náčiní v herně (owerboly, žíněnky, koberec, švédská bedna, švihadla, stepy, velké balony)
● cvičení pohybové paměti
● příprava na vystoupení - ddm jm - Poločas, Hurá prázdniny
● příprava na soutěž Chodovské Berušky (eventuelně Děti v akci)
● příprava na celorepublikové soutěže

Výstup z kroužku

● rozumí základním pravidlům správného držení těla - dokáže zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
● dokáže koordinovat lokomoci a další polohy
a pohyby těla
● přijímá a respektuje pravidla her
● aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na změny tempa, rytmu
● zvládá základní druhy kroků AE a dokáže je použít
● zacvičit jednoduchou skladbu za hudebního doprovodu

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×