Kroužky

zavřít
M-team / Step aerobic / Queens
 

M-team / Step aerobic / Queens

Den a hodina
středa 19:00 - 20:30 hodin
Délka lekce 90 minut
Věk 12 - 16 let
Pokročilost pokročilý
Cena 1. pololetí1 200 Kč
2. pololetí1 200 Kč
školní rok
Výuka skupinová
Místo
DDM JM, Květnového vítězství - Sál
Kontakt Monika Šemberová, 778 525 145, semberova@ddmjm.cz
Lektor Monika Šemberová, 778 525 145, semberova@ddmjm.cz
Volná místa 0
Nutné znalosti

● podmínkou přijetí jsou talentové zkoušky (podrobnosti u lektorky)
● trénink 3 x týdně (podrobnosti u lektorky)

Nutné vybavení

● sportovní oděv
● sportovní obuv (světlá podrážka)
● pití

Poznámka

● Soutěžní tým.
● Přihlášení do kroužku je možné pouze přes kontaktní osobu, která je uvedena výše.
● Děvčata na hodinu nesmí nosit šperky, velké visací náušnice – předměty, které by překážely nebo by byly nebezpečné při pohybu

Variabilní symbol 0404

Výchovně-vzdělávací cíle

● trvale kladný postoj k pohybové aktivitě
● tělesný a funkční rozvoj, tělesná zdatnost
● snaha o přiměřený výkon
● estetické prožívání a hodnocení, tvořivé schopnosti (zájem utvářet krásný pohyb, lidské vztahy)
● potřeba zdravého životního stylu (dostatek pohybu, spánku, výživa)

Obsah

● správné držení těla
● procvičování základních i složitějších kroků aerobiku a tanečních prvků
● rytmická průprava
● koordinace pohybů, rovnovážná cvičení
● rozvíjet základní kroky, skoky a poskoky ae 
● cvičení pohybové paměti
● koordinačně složité pohybové vazby
● základní baletní příprava dle metody B. Kniaseffa
● rozvíjet morálně volní vlastnosti
● zvyšování fyzické kondice a flexibility těla
● nácvik soutěžní sestavy
● příprava na soutěže, vystoupení, přehlídky

Výstup z kroužku

● rozumí základním pravidlům správného držení těla
● dokáže zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
● dokáže zvládnout již i náročnější koordinačně složité vazby a využít jich
● aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na změny tempa, rytmu
● zvládnutí prostorové orientace
● zvládnutí celé závodní sestavy
● zvládnutí jak fyzicky tak i psychicky celé závodní sezon

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×