Kroužky

zavřít
M-team / Dance aerobic
 

M-team / Dance aerobic

Den a hodina
úterý 17:00 - 18:00 hodin
Délka lekce 60 minut
Věk 6 - 8 let
Pokročilost začátečník
Cena 1. pololetí850 Kč
2. pololetí850 Kč
školní rok
Výuka skupinová
Místo
KC Zahrada - Sál
Kontakt Monika Šemberová, 778 525 145, semberova@ddmjm.cz
Lektor Karolína Vávrová
Hana Prosová
Volná místa 8
Nutné znalosti

● Pro tento kroužek nejsou nutné žádné předchozí znalosti

Nutné vybavení

● sportovní oděv
● sportovní obuv (světlá podrážka)
● pití

Variabilní symbol 0408

Výchovně-vzdělávací cíle

● trvale kladný postoj k pohybové aktivitě
● tělesný a funkční rozvoj, tělesná zdatnost
● snaha o přiměřený výkon
● estetické prožívání a hodnocení, tvořivé schopnosti (zájem utvářet krásný pohyb, lidské vztahy)
● potřeba zdravého životního stylu (dostatek pohybu, spánku, výživa)

Obsah

Dance aerobic je zábavnou formou klasického aerobiku. Vychází ze základních kroků aerobiku a je dál obohacen o taneční prvky
● seznámení se základními kroky, prvky aerobiku
● formou jednoduchých vazeb - choreografií si děvčata procvičí kroky s tanečními prvky
● obtížnost prvků závisí na vyspělosti cvičenek
● učí se základům gymnastických dovedností
● cvičení za doprovodu hudební nahrávky- hudba moderní , ale i s latinsko americkými rytmy, /rozvoj citu pro rytmus/
● cvičení pohybové paměti
● příprava na závěrečnou akademii (jednoduchá sestava na vybraný hudební doprovod)

Výstup z kroužku

● rozumí základním pravidlům správného držení těla - dokáže zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
● přijímá a respektuje pravidla her
● aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na změny tempa, rytmu
● zvládá základní druhy kroků AE a dokáže je použít
● zvládá zacvičit jednoduchou skladbu za hudebního doprovodu

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×