Kroužky

zavřít
Grafický ateliér
 

Grafický ateliér

Den a hodina
pondělí 15:15 - 16:45 hodin
Délka lekce 90 minut
Věk 8 - 15 let
Pokročilost začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Cena 1. pololetí900 Kč
2. pololetí900 Kč
školní rok1600 Kč
Výuka skupinová
Místo
DDM JM, Květnového vítězství - Herna
Kontakt Monika Mašková (Täubnerová), 778 525 441, maskova.monika@ddmjm.cz
Lektor Marie Müllerová
Volná místa 5
Nutné znalosti

● trpělivost, manuální zručnost

Nutné vybavení

● vhodný pracovní oděv

Variabilní symbol 0923

Výchovně-vzdělávací cíle

● Naučit žáky základní dělení grafických technik
● Naučit žáky principům vybraných grafických technik
● Rozvíjet schopnost žáků provést svou ideu podle své fantazie či návrhu
● Rozvíjet u žáků fantazii, tvořivost a estetické cítění
● Naučit dodržovat žáky obecné zásady bezpečnosti při práci s nástroji a nářadím
● Zlepšit schopnost samostatné práce
● Rozvíjet umění pracovat s informacemi (získání, utřídění, zpracování a uchování)
● Rozvíjet návyky slušného chování
● Naučit žáky uklidit pracovní prostor před odchodem

Obsah

● Kroužek je koncipován pro děti od 8 do 15 let.
● Náplní kroužku je seznámení s grafickými technikami a osvojení si základních principů tvorby vybraných grafických technik
TECHNIKA
● Poučení o principech grafických technik
● Principy tisku z výšky, hloubky, plochy
● Přípravné grafické techniky – kresba
● Tisk z výšky:
   - Linoryt – z jedné šablony (jednobarevný), přetisk více šablon (vícebarevný)
   - otisk předmětů, přírodnin…
   - tisk z koláže
   - tisk z papírové šablony, papírořez
   - tisk z reliéfní kresby
● Tisk z hlubky:
   - Suchá jehla (do plastové či kovové destičky)
● Tisk z plochy:
   - Monotyp
   - Protisk
● Nepravé tiskové techniky:
   - Koláž (roláž, proláž, muchláž)
   - Frotáž
   - Vykrývací rezerváž
   - Odkrývací rezerváž

Výstup z kroužku

● zná základní dělení grafických technik
● účastníci dokáží výtvarně a tvořivě zvládnout vybrané grafické techniky
● umí naučené aplikovat při vlastní tvorbě
● umí lépe převést svou vlastní ideu do výtvarného díla
● dokáží pracovat samostatně
● možnost přípravy na střední školy uměleckého směru

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×