Kroužky

zavřít
Tvořivá dílna
 

Tvořivá dílna

Den a hodina
středa 17:30 - 19:00 hodin
Délka lekce 90 minut
Věk 10 - 99 let
Pokročilost začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Cena 1. pololetí1 050 Kč
2. pololetí1 050 Kč
školní rok
Výuka skupinová
Místo
DDM JM, Šalounova - Výtvarná dílna 1
Kontakt Jiřina Jindřišková, 778 490 539, jindriskova@ddmjm.cz
Lektor Jiřina Jindřišková, 778 490 539, jindriskova@ddmjm.cz
Volná místa 3
Nutné znalosti

● stříhání, trpělivost, manuální zručnost, výtvarné cítění

Nutné vybavení

● přezutí
● materiál je k dispozici
● účastníci si budou nosit pouze blok A4, tužku a ostré nůžky

Variabilní symbol 0802

Výchovně-vzdělávací cíle

● rozvíjení citu pro materiál
● rozvíjení základních znalostí a řemeslných dovedností, podpora a zachování tradiční řemeslné tvorby a
● kladného vztahu k umění
● šetření a efektivní využití materiálů i netradičních
● recyklace a rozvoj citu pro udržitelnost a ekologii
● rozvíjení tvořivosti, představivosti a fantazie při zpracování tématu
● odpovědná příprava na hodinu
● dodržovat správnou manipulaci s nástroji
● samostatnost při práci
● umění pracovat s informacemi (získání, utřídění, zpracování a uchování)
● návyky slušného chování
● úklid před odchodem

Obsah

● Kroužek je koncipován pro děti od 9.let a mládež, je určen pro jednotlivce, začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé.
● Náplní kroužku je naučit účastníky základy rukodělných prací a řemeslných činností s využitím vlastní tvořivosti.
● výroba dárků, dekorací,
● práce s mýdlovou hmotou
● práce s ovčím rounem
● batikování, malba na textil, aplikace
● výroba doplňků
● recyklace plastů
● enkaustika
● malování na kameny
● ubrousková technika
● práce s korálky a dráty a spousta dalších
● práce v kombinaci s různými materiály – textilem, dřevem, kovem, plastem, papírem, kůží, ….
Tematické okruhy
● Vánoce, Velikonoce, Den Matek, narozeniny, svátky, ... jaro, léto, podzim, zima, projekty
Teoretické základy:
● duhy materiálů, správný výběr materiálů pro zvolenou techniku, barevnost, navrhování
● kroužek je rozdělen do měsíčních bloků, pro dostatečné osvojení a rozvoj činnosti
● dítě si odnáší vlastnoruční výrobek.
● důraz je kladen na rozvoj fantazie a tvořivosti.
● návrhy budeme realizovat podle schopností dětí s využitím výtvarných technik. Preferujeme individuální přístup, tudíž je možnost zůstat u některé techniky déle podle chuti a potřeb účastníka.
● vlastní volba vhodné techniky zpracování daného tématu
● souborná výstava, která se uskuteční v Toulcově dvoře a bude prezentovat práci dětí a dospělých v našem kroužku.
● možnost se zapojit - a to zcela dobrovolně – do výstav a soutěží, které pořádají další organizace
● po dohodě s účastníky kroužku návštěva inspirativních výstav mimo pravidelnou dobu kroužku

Výstup z kroužku

● zvládnutí základních rukodělných technik, schopnost navrhovat a samostatně zpracovávat daný návrh
● dokáží si zorganizovat a dopředu uvažovat o pracovních postupech, aby práci včas dokončili
● v tomto kroužku je také možnost připravit účastníky na studium v textilně zaměřených uměleckých školách.
● zájmový kroužek rozvijí schopnost aktivního využívání volného času, rozvijí tvořivost, odbornost, nadání, zájmy a záliby, vede k seberealizaci a je vhodným relaxačním prvkem

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×