Kroužky

zavřít
Klávesové nástroje / Sólový zpěv / Flétna
 

Klávesové nástroje / Sólový zpěv / Flétna

Den a hodina
pátek 12:45 - 18:00 hodin
Délka lekce 30 minut
Věk 6 - 18 let
Pokročilost začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Cena 1. pololetí1150 Kč 1500 Kč (dospělí)
2. pololetí1150 Kč 1500 Kč (dospělí)
školní rok2100 Kč 2800 Kč (dospělí)
Výuka individuální
Místo
DDM JM, Květnového vítězství - Herna
Kontakt Marie Kumperová, 778 496 948, kumperova@ddmjm.cz
Lektor Karolína Bártlová
Volná místa 0
Nutné znalosti

Sólový zpěv:
● doporučujeme hudební sluch (intonace a rytmus), zdravé hlasivky, vztah k hudbě a volný čas
Klávesové nástroje:
● doporučujeme zájem o hru na klavír (klávesové nástroje), přirozené muzikální cítění odpovídající věku dítěte
Flétna:
● doporučujeme zájem o hru na flétnu, přirozené muzikální cítění odpovídající věku dítěte

Nutné vybavení

Sólový zpěv a klávesové nástroje
● desky na noty
● psací potřeby (obyčejná tužka, guma, zvýrazňovač)
● přezutí
Klávesové nástroje
● přítomnost nástroje v domácím prostředí
Flétna
● nástroj, notový sešit

Poznámka

Cena:
30 minut - začátečníci, mírně pokročilí
● děti a studenti 2100 Kč / školní rok (1150 Kč / pololetí) 
45 minut - mírně pokročilí, pokročilí
● děti a studenti 3150 Kč / školní rok (1675 Kč / pololetí) 
60 minut - pokročilí
● děti a studenti 4200 Kč / školní rok (2300 Kč / pololetí)

Variabilní symbol 0505

Výchovně-vzdělávací cíle

Klávesové nástroje: 
● naučit účastníka hrát na klavír event. na klávesové nástroje (keyboard)
● cílená a nenásilná motivace k tomu, aby účastník hrál pro radost a aby tuto činnost rozvíjel samostatně i mimo činnost v kroužku
Sólový zpěv:
● naučit účastníka zpívat s pomocí základních pěveckých technik
● podpora přirozeného talentu
● zpívání pro radost
Flétna:
● naučit žáka dle jeho možností dovednosti hrát na flétnu
● naučit se noty, správně cítit rytmus a melodiku písní a skladeb
● vypěstovat kladný vztah k hudbě

Obsah

Klávesové nástroje:
● hra na klavír, klávesové nástroje
● vysvětlování nových pojmů s využitím základů hudební teorie
● číst noty a hrát podle notového zápisu
● poznat základní harmonické funkce
● hrát podle značek (akordy)
Sólový zpěv: 
● hlasová a dechová cvičení (rozezpívání a rozeslyšení, cviky na celkové uvolnění těla a dechu)
● nácvik písní
● práce s textem
● záběr do všech hudebních žánrů
● práce s mikrofonem
● účast na vystoupeních, koncertech, pěveckých soutěžích a dalších hudebních projektech
Flétna:
Začátečníci
● správné držení nástroje, správné dýchání a nasazování tónu
● osvojení základních hudebních pojmů – noty, pomlky, houslový klíč, značka pro nádech,repetici,rytmus, takt,…
● čtení a hraní not ve stupnici Cdur,Gdur,Fdur,Ddur
● orientace a hra podle not – lidové a umělé písně
● hra podle Školy na zobcovou a sopránovou flétnu L.Daniel -1.a 2.díl a dalšího notového materiálu
● hra z not i zpaměti
● nácvik sólového výstupu na akademie a koncerty DDM JM
Mírně pokročilí
● zdokonalování se v hudbě
● nové noty, cvičení s dechem, rytmem
● nové hudební pojmy – předtaktí, dynamika, dvojhlas, kánon,...
● hra podle Školy na zobcovou a sopránovou flétnu L.Daniel -1.a 2.díl a dalšího notového materiálu
● hra z listu i zpaměti
● hra v duetu-dvojhlasy,kánony

Výstup z kroužku

Klávesové nástroje:
● účastník získá prostředky a kompetence k dalšímu vývoji hudebního vnímání
Klávesové nástroje: 
● účastník se naučí hrát na hudební nástroj (klavír, klávesy, keyboard), zpočátku snadné melodie, písničky s doprovodem levé ruky (doprovodný bas), pokročilejší už zvládnou doprovázet pomocí akordů, naučí se harmonicky slyšet a myslet, vybírá si skladby a melodie, podílí se na vytváření vlastního hudebního repertoáru
Sólový zpěv: 
● účastník zájmového kroužku se naučí základním pěveckých technikám klasického i populárního zpěvu, naučí se správně dýchat, artikulovat, frázovat, pracovat s textem, vyjadřovat emoce a vystupovat na jevišti před publikem, zbaví se trémy a nejistoty
Flétna:
● účastník ovládá notový zápis a hru na nástroj adekvátně svému věku
● je schopen interpretovat skladby na koncertech a příležitostných akcích
● zvládá hru zpaměti i z listu

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×