Kroužky

zavřít
Klávesové nástroje / Sólový zpěv / Flétna
 

Klávesové nástroje / Sólový zpěv / Flétna

Den a hodina
čtvrtek 13:30 - 20:00 hodin
Délka lekce 30 minut
Věk 6 - 18 let
Pokročilost začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí
Cena 1. pololetí1 600 Kč
2. pololetí1 600 Kč
školní rok
Výuka individuální
Místo
DDM JM, Šalounova - Hudebna 1 - Velká hudebna
Kontakt Marie Kumperová, 778 496 948, kumperova@ddmjm.cz
Lektor Karolína Bártlová
Volná místa 0
Nutné znalosti

Sólový zpěv:
● doporučujeme hudební sluch (intonace a rytmus), zdravé hlasivky, vztah k hudbě a volný čas
Klávesové nástroje:
● doporučujeme zájem o hru na klavír (klávesové nástroje), přirozené muzikální cítění odpovídající věku dítěte
Flétna: 
● doporučujeme zájem o hru na flétnu, přirozené muzikální cítění odpovídající věku dítěte

Nutné vybavení

Klávesové nástroje / Sólový zpěv / Flétna
● desky na noty
● psací potřeby (obyčejná tužka, guma, zvýrazňovač)
● přezutí
Klávesové nástroje
● přítomnost nástroje v domácím prostředí, notový sešit
Flétna
● nástroj, notový sešit

Variabilní symbol 0504

Výchovně-vzdělávací cíle

Klávesové nástroje: 
● naučit účastníka hrát na klavír event. na klávesové nástroje (keyboard)
● cílená a nenásilná motivace k tomu, aby účastník hrál pro radost a aby tuto činnost rozvíjel samostatně i mimo činnost v kroužku
Sólový zpěv:
● naučit účastníka zpívat s pomocí základních pěveckých technik
● podpora přirozeného talentu
● zpívání pro radost
Flétna:
● naučit žáka dle jeho možností dovednosti hrát na flétnu
● naučit se noty, správně cítit rytmus a melodiku písní a skladeb
● vypěstovat kladný vztah k hudbě

Obsah

Klávesové nástroje:
● hra na klavír, klávesové nástroje
● vysvětlování nových pojmů s využitím základů hudební teorie
● číst noty a hrát podle notového zápisu
● poznat základní harmonické funkce
● hrát podle značek (akordy)
Sólový zpěv: 
● hlasová a dechová cvičení (rozezpívání a rozeslyšení, cviky na celkové uvolnění těla a dechu)
● nácvik písní
● práce s textem
● záběr do všech hudebních žánrů
● práce s mikrofonem
● účast na vystoupeních, koncertech, pěveckých soutěžích a dalších hudebních projektech
Flétna:
Začátečníci
● správné držení nástroje, správné dýchání a nasazování tónu
● osvojení základních hudebních pojmů – noty, pomlky, houslový klíč, značka pro nádech,repetici,rytmus, takt,…
● čtení a hraní not ve stupnici Cdur,Gdur,Fdur,Ddur
● orientace a hra podle not – lidové a umělé písně
● hra podle Školy na zobcovou a sopránovou flétnu L.Daniel -1.a 2.díl a dalšího notového materiálu
● hra z not i zpaměti
● nácvik sólového výstupu na akademie a koncerty DDM JM
Mírně pokročilí
● zdokonalování se v hudbě
● nové noty, cvičení s dechem, rytmem
● nové hudební pojmy – předtaktí, dynamika, dvojhlas, kánon,...
● hra podle Školy na zobcovou a sopránovou flétnu L.Daniel -1.a 2.díl a dalšího notového materiálu
● hra z listu i zpaměti
● hra v duetu-dvojhlasy,kánony

Výstup z kroužku

Klávesové nástroje:
● účastník získá prostředky a kompetence k dalšímu vývoji hudebního vnímání
● účastník se naučí hrát na hudební nástroj (klavír, klávesy, keyboard), zpočátku snadné melodie, písničky s doprovodem levé ruky (doprovodný bas), pokročilejší už zvládnou doprovázet pomocí akordů, naučí se harmonicky slyšet a myslet, vybírá si skladby a melodie, podílí se na vytváření vlastního hudebního repertoáru
Sólový zpěv:
● účastník zájmového kroužku se naučí základním pěveckých technikám klasického i populárního zpěvu, naučí se správně dýchat, artikulovat, frázovat, pracovat s textem, vyjadřovat emoce a vystupovat na jevišti před publikem, zbaví se trémy a nejistoty
Flétna:
● účastník ovládá notový zápis a hru na nástroj adekvátně svému věku
● je schopen interpretovat skladby na koncertech a příležitostných akcích
● zvládá hru zpaměti i z listu

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×