Kroužky

zavřít
Sedmikráska - dětský klub
 

Sedmikráska - dětský klub

Den a hodina
čtvrtek 09:30 - 11:30 hodin
Délka lekce 120 minut
Věk 2.45 - 3.5 let
Pokročilost začátečník
Cena 1. pololetí1 300 Kč
2. pololetí1 300 Kč
školní rok
Výuka skupinová
Místo
DDM JM, Šalounova - Sál tance
Kontakt Petra Dolejšová, 778 486 064, dolejsova@ddmjm.cz
Lektor Petra Dolejšová, 778 486 064, dolejsova@ddmjm.cz
Jiřina Jindřišková, 778 490 539, jindriskova@ddmjm.cz
Volná místa 0
Nutné znalosti

● částečná sebeobslužnost, hygienické návyky

Nutné vybavení

● pohodlné oblečení
● přezutí
● batůžek se svačinou
● pití

Poznámka

● kroužek je realizován bez přítomnosti rodičů
● po dohodě s lektorkou je možné přijmout i dítě od 2a3/4 roku

Variabilní symbol 0202

Výchovně-vzdělávací cíle

● všestranný rozvoj dítěte
● zapojení do dětského kolektivu
● rozvoj slovní zásoby, komunikace, sebeobsluhy, tělesných, výtvarných a hudebních schopností

Obsah

● rozvoj komunikace při ranních hrách (puzzle, domino, stavebnice, námětové hry, loto ...)
● rozvoj slovní zásoby (říkanky,vyprávění,popis obrázků, zpěv, rozhovory při běžných činnostech ... )
● pohybové činnosti - chůze, běh, lezení, skákání, cvičení s náčiním
(míče, obruče, stuhy), cvičení na nářadí (lavička, žebřiny, hrazda, koberec, trampolína ...)
● rozvoj orientace v prostoru při pohybových hrách (Na zvířátka, Na barvy, Na domečky, Na auta ... )
● hudební činnosti (zpěv s klavírem)
● výtvarné a pracovní činnosti (kreslení, malování, lepení, modelování, stříhání, vytrhávání)
● rozvoj sebeobsluhy (oblékání, obouvání, hygienické návyky, úklid hraček a pracovního místa po hře a činnostech)
● rozvoj samostatnosti při plnění snadných pokynů
● rozvoj sociability a kooperace ve skupině vrstevníků

Výstup z kroužku

● dokáže spolupracovat s pedagogem
● zlepší svoji jemnou a hrubou motoriku a 
koordinaci pohybu
● zvládne překonat jednoduché překážky 
● zvládne jednoduché výtvarné činnosti
● naučí se jednoduché písničky a říkanky, hry
● bude se těšit na své kamarády

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×