Kroužky

zavřít
M-team / Aerobic / Žabičky
 

M-team / Aerobic / Žabičky

Den a hodina
pondělí 15:00 - 16:00 hodin
Délka lekce 60 minut
Věk 3.0 - 5 let
Pokročilost začátečník
Cena 1. pololetí850 Kč
2. pololetí850 Kč
školní rok
Výuka skupinová
Místo
DDM JM, Květnového vítězství - Sál
Kontakt Monika Šemberová, 778 525 145, semberova@ddmjm.cz
Lektor Lucie Šenková
Andrea Šťastná
Volná místa 4
Nutné znalosti

● děti jsou schopny spolupracovat s lektorem bez přítomnosti rodičů

Nutné vybavení

● sportovní oděv
● sportovní obuv (světlá podrážka)
● pití

Variabilní symbol 0403

Výchovně-vzdělávací cíle

● rozvíjet základní pohybové vlastnosti
● dbát na správné držení těla
● vést děti ke zdravé soutěživosti
● naučit děti přizpůsobit se v kolektivu vrstevníků
● socializace v kolektivu
● naučit se respektovat jinou než rodičovskou autoritu

Obsah

● zábavnou formou se děti naučí základním krokům aerobiku za přítomnosti tanečních prvků
●  formou her si zvýší svou fyzickou kondici
●  učí se základům gymnastických dovedností
●  cvičení za doprovodu hudební nahrávky (rozvoj citu pro rytmus)
●  lokomoční pohybové činnosti (chůze, běh, skoky, lezení)
●  nelokomoční pohybové činnosti /změny poloh a pohybů těla na místě/
●  využití nářadí a náčiní v herně (owerboly, žíněnky, koberec, švédská bedna, švihadla, obruče, trampolína)
●  cvičení pohybové paměti
●  příprava na Poločas  - akademie DDM JM a závěrečná akce Hurá prázdniny

Výstup z kroužku

● dítě dokáže zachovávat správné držení těla
● dokáže zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci
● dokáže koordinovat lokomoci a další polohy
a pohyby těla
● přijímá a respektuje pravidla her
● aktivně vnímá hudební doprovod, reaguje na změny tempa, rytmu
● vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru
s dopomocí – nápovědou /eventuelně i bez/
● zacvičit jednoduchou skladbu za hudebního doprovodu

×

Filtr

Věk
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26 a více
×
Den
 • pondělí
 • úterý
 • středa
 • čtvrtek
 • pátek
 • sobota
 • neděle
×
Hodina
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
×
Místo
 • DDM JM, Květnového vítězství
 • DDM JM, Šalounova
 • Gymnázium Opatov
 • Gymnázium Postupická
 • KC Zahrada
 • Lezecká stěna Free solo, Donovalská
 • Modrá škola, Kupeckého 576
 • Skatepark Uhříněves
 • Taneční studio, Matúškova 831
 • TJ JM Chodov
 • ZŠ Ke Kateřinkám
 • ZŠ Květnového vítězství
 • ZŠ Ohradní
 • ZŠ Pošepného náměstí
×
Zaměření
 • Cvičení
 • Divadlo a šerm
 • Hudebka
 • Ostatní
 • Počítače
 • Pro nejmenší
 • Sport
 • Tanec
 • Turistika
 • Tvořivé
×