Skatepark

zavřít
Skatepark
 

Skatepark

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Vstup a využívání skateparku DDM JM, Šalounova je pouze na vlastní nebezpečí! Každý návštěvník skateparku je povinen dodržovat provozní řád areálu zahrady DDM JM, Šalounova, tento provozní řád a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřených osob.
2. Skatepark je určen pro jízdu na skateboardu, In-line bruslích a Freestyle BMX kolech. Jízda na MTB kolech a koloběžkách není ve skateparku povolena!
3. Skateboardy, in-line brusle, kola BMX musí být v dokonalém technickém stavu a musí být opatřeny požadovanými ochrannými prvky: Kola BMX musí mít záslepky řídítek a plastové pedály, stupačky musí být opatřeny nylonovým nebo plastovým obalem. Koloběžky lze používat jen v případě, že mají plastovou desku nebo je deska opatřena plastovými ochrannými prvky. Řídítka musí být opatřena záslepkami.
4. Kapacita parku je max. 8 jezdců stojících na překážkách, současně jedoucích - maximálně 2 jezdci.

BEZPEČNOST
1. Každý návštěvník skateparku je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému.
2. Děti ve věku do 10 let mohou areál využívat pouze v doprovodu zákonných zástupců nebo osoby starší 18 let pověřené zákonnými zástupci.
3. Každý uživatel skateparku mladší 18 let je povinen používat při jízdě ochranné pomůcky (přilba, chrániče kolen a loktů).
4. Užívání skateparku je povoleno za účasti nejméně jedné další osoby, z důvodu poskytnutí nebo přivolání pomoci v případě úrazu.
5. V případě úrazu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a o každé takové události neprodleně informovat provozovatele.
6. Nedodržuje-li návštěvník nebo jezdec tento provozní řád nebo řád areálu zahrady DDM JM, Šalounova, je provozovatel nebo jím pověřená osoba oprávněna jej z areálu vykázat.

VE SKATEPARKU JE ZAKÁZÁNO:
1. Jezdit ve skateparku sám/sama!
2. Jezdit ve skateparku v případě nepříznivých klimatických podmínek, tj. zejména za deště, za sněhu a mrazu, mokrého nebo zmrzlého povrchu překážek, za tmy a v čase snížené viditelnosti.
3. Jezdit ve skateparku v době, kdy je park provozovatelem uzavřen.
4. Jakýmkoliv způsobem poškozovat skatepark a jeho zařízení, donášet nebo instalovat nové překážky nebo jiné předměty.
5. Jiným způsobem poškozovat skatepark a jeho zařízení, zejména malováním, graffiti, lepením plakátů a podobně.
6. Reprodukce hudby.