Víceúčelové hřiště

zavřít
Víceúčelové hřiště
 

Víceúčelové hřiště

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1. Vstup a využívání víceúčelového hřiště DDM JM, Šalounova je pouze na vlastní nebezpečí! Každý návštěvník víceúčelového hřiště je povinen dodržovat provozní řád areálu zahrady DDM JM, Šalounova, tento provozní řád a dbát pokynů provozovatele nebo jím pověřených osob.
2. Víceúčelové hřiště je určeno pro míčové hry, raketové sporty, cvičení a in-line bruslení.
3. Po předchozí dohodě je možné na plochu víceúčelového hřiště nainstalovat sloupky na volejbal se sítí nebo florbalové branky.

BEZPEČNOST
1. Každý návštěvník víceúčelového  hřiště je povinen chovat se tak, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli ani nikomu jinému.
2. V případě úrazu je nezbytné vyhledat lékařskou pomoc a o každé takové události neprodleně informovat provozovatele.
3. Nedodržuje-li návštěvník tento provozní řád nebo řád areálu zahrady DDM JM, Šalounova, je provozovatel nebo jím pověřená osoba oprávněna jej z areálu vykázat.


PŘI NÁVŠTĚVĚ VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ JE ZAKÁZÁNO:
1. Vstupovat v nevhodném obutí: atletické tretry, kopačky s hliníkovými či ocelovými kolíky, obutí s podrážkou, která zanechává na povrchu stopy.
2. Používat hřiště k jiným účelům, než je určeno.
3. Užívat hřiště při zjištěném poškození
4. Užívat hřiště pokud je vyřazeno z provozu.
5. Manipulovat s ohněm.
6. Donášet ostré a skleněné předměty.
7. Vjíždět na kole nebo koloběžce.
8.  Věšet se na konstrukci a obroučku basketbalového koše.
9. Demontovat sloupky na volejbal a sundávat volejbalovou síť (v případě, že jsou sloupky a síť nainstalovány).
10. Odnášet florbalové branky z prostoru víceúčelového hřiště (pokud jsou nainstalované).
11. Jakýmkoliv způsobem poškozovat víceúčelové hřiště a jeho zařízení, donášet či instalovat nové vybavení nebo jiné předměty.
12. Jiným způsobem poškozovat víceúčelové hřiště a jeho zařízení, zejména malováním, graffiti, lepením plakátů a podobně.
13. Reprodukce hudby.